Mehmet Ali Ayyıldız

Mehmet Ali Ayyıldız

Alevilik tarihi geçmişte ve bugünün Türkiye’sinde kültürel ve ideolojik açıdan yaşamsal bağlarından koparılmaya çalışılmıştır. Yaratılan kaoslar ne yazık ki Alevilerin kimlik ile aidiyet sorunu yaşamasına, Alevilik tarihinin sistematize edilememesine ve Alevilerin Kerbela kültürünün içinde sıkışıp kalmasına neden olmuştur.

Bir yayıncı olarak üzülerek söylerim ki bu değerli kültürün akademik bir birikimi olması gerekirken yerine bilimsel nitelik ve kaliteden uzak, spekülasyona yönelik birçok yayın bilgi kirliliği yaratığı gibi; kaliteli yayınların da arada kaybolmasına neden oluyor. İşte tamda böyle bir durumda bilimsel dürüstlük, sistematik metot ve uzun bir emekle Alevi tarihi üzerinde incelikli çalışmaları olan Cengiz Yıldırım, kitaplarını kaynaklarıyla sunarken bizi bu tarihin içinde ilgi ve heyecanla dolaştırmayı başarıyor.

Zeydan Karalar

Zeydan Karalar

50 yıl önce aramızdan ayrılan ama eserleri ve felsefesiyle evrensel kimlik kazanan değerimiz Aşık Veysel'in hayatını, şiirlerini,, sanatının özelliklerini acılarını, zorluklara göğüs gerişini, direnişini ve hayatına dair etkileyici ayrıntıları bulabileceğiniz Cengiz Yıldırım'ın "Bilinmeyen Yönleriyle Aşık Veysel" kitabı önemli bir kaynak olarak kütüphanelerde ve kitaplıklarda yer alacaktır. Sayın Cengiz Yıldırım'a ve kitabın basımında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı

Kamber Nar

Kamber Nar

Cengiz Yıldırım; inancımız ve yolumuzdaki yozlaşmanın had sahfada olduğu çağımızda canı gönülden bu kültüre emek veren, terini akıtan, zorluklara ve engellere rağmen yılmadan işin doğrusunu bulmaya çalışan araştıran soruşturan ve elde ettiği bilgileri belgelerle destekleyerek bizlere sunan bir canımızdır.

Ürettiği eserleri ile gelecek kuşaklara çok önemli bir yol haritası bırakmaktadır. Bu güzel çalışmalarından dolayı sayın Cengiz Yıldırım dostumuzu kutluyor başarılarının devamını diliyorum.

Yolu açık olsun.
Hak yardımcısı olsun.
Sağlıkla güzel günler diliyorum.

Kamber Nar
Şaiy, Yazar, OZAN-DER Başkanı

Kamil Ateşoğulları

Kamil Ateşoğulları

Sevgili Cengiz, yıllardan beri ‘’insan’’ düşüncesinin ve inancının en önemli ögesi sayan bir ‘’insan-kamil’’, toplumu yaratma ütopyası olan Alevi inancı ve yaşanan toplumsal olaylarla ilgili yaptığı araştırmalarla düşün dünyamıza büyük katkılar sağlayan bir can dır:

Zaten, yazdığı kitaplara bakıldığında da bu gerçek, ciddi araştırma ve harcadığı emek görülecektir.

Gönlüne ve emeğine sağlık.

Kamil Ateşoğulları
Serbest Avukat, Sosyal-İş Sendikası Onur Kurulu Başkanı, İnsan Hakları Derneği Yöneticisi, 18 Dönem SHP Ankara Milletvekili

Hüseyin Dedekargınoğlu

Hüseyin Dedekargınoğlu

Cengiz Yıldırım’ı son yıllarda tanıdım. Ben konumum gereği Alevilik, Bektaşilik, Alevi yol ve erkanıyla ilgili yayınları takip eder ve incelerim. Bundan ötürü Cengiz Yıldırım önce “Şah İsmail Safevî Kızılbaş Devleti” sonra “Şah Hatayî” kitaplarıyla dikkatimi çekti. Bu kitapları okuduktan sonra daha önce yayımlanan kitaplarını da inceledim. Bu yayınların titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu gördükten sonra kendisiyle tanıştım ve dostluğumuz ilerledi.

Alevilik deyince kelime anlamından yola çıkarak Ali taraftarı, Ali’nin yanında olan, Ali fikirlerini benimseyen demektir. Ali’den kasıt da Oniki İmam’ın birincisi Hz. İmam Ali’dir. Buradan hareketle Şiîler, Keysanîler, Zeydîler, Karmatîler Nizarî İsmailîler, Safevîler, Bektaşîler, Kızılbaşlar Alevîdir anlamı çıkıyor. Oysa Bizler bugün “Alevî” derken Anadolu coğrafyasında bir dede ocağı etrafında şekillenmiş Alevî grupları kastediyoruz. İşte Cengiz Yıldırım unutulmuş Alevîler (Ali taraftarı) diye tanımlayabileceğimiz bazı grupları anlatan “Erken Alevilerin Gizlenen Tarihi” kitabı pek de farkında olmadığımız tarihteki Ali taraftarlarını anlatan önemli bir tarih-araştırma çalışmasıdır. Bu çalışmada İslam’ın doğuşundan Abbasî hilafetine son verilmesine (1258) kadar geçen dönem detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Bu çalışmayı resmi tarihin ya göremediği ya da görmek istemediği, bize unutturulmaya çalışılan tarihsel olayları okuyucuya hatırlatması bakımından önemli buluyorum.

Sevgili Cengiz Yıldırım’a bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, yeni çalışmalarında da başarılar diliyorum.

 

Hüseyin Dedekargınoğlu 
Araştırmacı, Yazar, Dede Garkın Ocağı Dedesi 

Aydın Şimşek - Aşık Veysel

Aydın Şimşek - Aşık Veysel

Âşık Veysel'in hayatı ve yaşadığı coğrafya ve tarihsel süreci çok yönlü ele alan Cengiz YILDIRIM, Veysel'i Veysel yapan koşulları, yani yoksulluğunu, çiçek hastalığını, eşinin kendisini terk etmesini, Halkevlerini, Köy Enstitüleri'ni Cumhuriyetin toplumsal önemine vurgu yaparak yazmış.

Titizlikle hazırlandığı hissedilen bu eserde, görüyoruz ki; Veysel adı acıdır, ıstıraptır, dirençtir, her ''şeye rağmen'' olmaktır.

Gözleri görmeyen Aşık Veysel'in, saza ''şeytan'' dendiği bir dönemde köy köy, kasaba kasaba dolaştığı, Cumhuriyet'in hedefleri doğrultusunda ödün vermediği görülmektedir.

Yasal Uyarılar