Hüseyin Dedekargınoğlu

Cengiz Yıldırım’ı son yıllarda tanıdım. Ben konumum gereği Alevilik, Bektaşilik, Alevi yol ve erkanıyla ilgili yayınları takip eder ve incelerim. Bundan ötürü Cengiz Yıldırım önce “Şah İsmail Safevî Kızılbaş Devleti” sonra “Şah Hatayî” kitaplarıyla dikkatimi çekti. Bu kitapları okuduktan sonra daha önce yayımlanan kitaplarını da inceledim. Bu yayınların titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu gördükten sonra kendisiyle tanıştım ve dostluğumuz ilerledi.

Alevilik deyince kelime anlamından yola çıkarak Ali taraftarı, Ali’nin yanında olan, Ali fikirlerini benimseyen demektir. Ali’den kasıt da Oniki İmam’ın birincisi Hz. İmam Ali’dir. Buradan hareketle Şiîler, Keysanîler, Zeydîler, Karmatîler Nizarî İsmailîler, Safevîler, Bektaşîler, Kızılbaşlar Alevîdir anlamı çıkıyor. Oysa Bizler bugün “Alevî” derken Anadolu coğrafyasında bir dede ocağı etrafında şekillenmiş Alevî grupları kastediyoruz. İşte Cengiz Yıldırım unutulmuş Alevîler (Ali taraftarı) diye tanımlayabileceğimiz bazı grupları anlatan “Erken Alevilerin Gizlenen Tarihi” kitabı pek de farkında olmadığımız tarihteki Ali taraftarlarını anlatan önemli bir tarih-araştırma çalışmasıdır. Bu çalışmada İslam’ın doğuşundan Abbasî hilafetine son verilmesine (1258) kadar geçen dönem detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Bu çalışmayı resmi tarihin ya göremediği ya da görmek istemediği, bize unutturulmaya çalışılan tarihsel olayları okuyucuya hatırlatması bakımından önemli buluyorum.

Sevgili Cengiz Yıldırım’a bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, yeni çalışmalarında da başarılar diliyorum.

 

Hüseyin Dedekargınoğlu 
Araştırmacı, Yazar, Dede Garkın Ocağı Dedesi 

Related Articles

Yasal Uyarılar