Yayınlar

Homeros'tan Yaşar Kemal'e
Özlü Sözler
ve
Yaşam Öyküleri
1.Cilt

Ayrıntılar

Homeros'tan Yaşar Kemal'e
Özlü Sözler
ve
Yaşam Öyküleri
2.Cilt

Ayrıntılar

Bilinmeyen Yönleriyle 
Aşık Veysel

Ayrıntılar

Batı Edebiyatının
Gelişim Süreci
ve
Öncüleri

Ayrıntılar

Bilimin Gelişim
Süreci ve Öncüleri

Ayrıntılar
Tanzimat'tan Bugüne
Türk Edebiyatının Gelişimi
Süreci ve Öncüleri
Ayrıntılar

Batıni - Alevi
Tasavvuf ve Tekke Edebiyatı
-Hallacı-ı Mansur'dan Edip Harabi'ye-

Ayrıntılar
Şah İsmail
Safevi 
Kızılbaş Devleti
Ayrıntılar
Şah Hatayi
Soyu, Yaşamı, Sanatı
Ayrıntılar
Alevilerin
Gizlenen
Tarihi
Ayrıntılar

Erken
Alevilerin
Gizlenen Tarihi
İbn Sebe - Keysaniler - Zeydiler - Babekiler - Zencler - Karmatiler - Fatımiler - Nizari İsmaililer

Ayrıntılar

Evrensel 
Ulularımız

Ahi Evran - Hacı Bektaş Veli - Yunus Emre

Ayrıntılar
Katliamın Adı :
Yavuz Selim 
ve İdris-i Bitlisi
Ayrıntılar

"Enel-Hak"

"Darağacı, Erenlerin Miracıdır."

Hallac-ı Mansur

Ayrıntılar

Bedreddin Börklüce Torlak

Üç insan / Üç İsyan

Ayrıntılar
Yasal Uyarılar