İçindekiler

BİRİNCİ BÖLÜM
I. Safevîlerin Soyu, Etnik Kökeni ve İnancı .................... 13
A- Safevîlerin Soyu ............................................ 13
B- Safevîlerin Etnik Kökeni .................................... 15
C- Safevîlerin İnancı (Mezhebi) ................................ 18
İKİNCİ BÖLÜM

Önsöz

Şah İsmail'e ilgim aslında, ilkokul yıllarımda köyümde yapılan bir Cem töreninde "Şah Hatayi" ismi geçtiğinde törende bulunan insanların ne kadar büyük bir saygıyla eğildiklerini gördüğümde başlamıştı. Şah Hatayi Kimdi? Nasıl ulu bir kişiydi ki, cemdekiler Hz. Ali ve Hz. Hüseyin gibi adı geçtiğinde saygıyla eğiliyorlardı.

Yasal Uyarılar