Önsöz

Anadolu’nun ücra köşesinde halk içinden yetişip sonunda bütün varlığını halka vererek, yani halkla gülüp halkla ağlayarak, ezgilerini, dertli sazından yer yer, diyar, diyar, bütün memlekete dinleten büyük ozan hemşerim Âşık Veysel’in yaşam öyküsünü ve şiirlerini bir kitap hâline getirmeyi yıllardır hep düşünüyordum. Gece Kitaplığı Yayınevi’nin Âşık Veysel’i yazmamı istemesi böyle bir çalışmayı başlatmama sebep olmuştur. 

Âşık Veysel’in hayatını ve şiirlerini yazarken yaşadığı coğrafyayı ve tarihsel süreci her açıdan ele almak; Veysel’i, Veysel yapan etmenleri yani, yoksulluğu, yani çiçek hastalığını, eşinin kendisini terk etmesini, Halkevlerini, Köy Enstitüleri’ni, Cumhuriyeti ve cumhuriyetin erdemlerini dikkate alarak yazmak gerekir. Veysel adı acıdır, ıstıraptır, dirençtir, her şeye rağmen var olmaktır. 
 

İçindekiler

İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
ÂŞIK VEYSEL’İN HAYATI, ÂŞIKLIĞI, EVLİLİKLERİ, 
ETKİNLİKLERİ, SON DÖNEMLERİ VE ÖLÜMÜ .......................... 13
I. ÂŞIK VEYSEL’İN HAYATI....................................... 15
A) Dünyaya Gelişi “Veysel” Adı Besereğin Gizemi................ 15

Yasal Uyarılar