İçindekiler

Bilim Nedir?
Bilim Tarihine Özet Bir Bakış

BİRİNCİ BÖLÜM
ESKİ ÇAĞ

A) YAZILI TARİH ÖNCESİ BİLİM, TEKNOLOJİ
B) İLK ÇAĞLARDA BİLİM
C) YUNAN DÖNEMİNDE BİLİM
    1) HELLENİK ÇAĞDA BİLİM
Milet Okulu

Önsöz

Bilimin Öncüleriyle ilgili müstakil bir kitap yazma fikri “Homerostan Yaşar Kemal’e Özlü Sözler ve Yaşam Öyküleri” adlı çalışmamı yaparken oluşmuştu. Bu çalışma, hem orta öğretim hem de yükseköğretim öğrencileri ve bilim meraklıları için hazırlandı. 

Yayın Hakkında

Bilimin Öncüleriyle ilgili müstakil bir kitap yazma fikri "Homeros'tan Yaşar Kemal'e Özlü Sözler ve Yaşam Öyküleri" adlı 2 ciltlik çalışmayı yaparken oluşmuştu. Bu çalışma, hem orta öğretim hem de yükseköğretim öğrencileri ve bilim meraklıları için hazırlanmıştır.

Uzunca bir hazırlık aşamasından sonra, bilimsel etkinliklere temel teşkil etmesi açısından çalışma Taş Çağı'ndan itibaren ele alınmış, yerleşik insan toplulukları incelenmiş, bilimsel etkinliklerin dönemleri, dönem içerisinde öne çıkan bilim insanları belirlenmiştir.

Bu insanların ülkeleri, almış oldukları eğitimleri, kimden etkilendikleri ve nasıl bir iz bıraktıkları, o tarihteki önemi, bilimsel etkinlikte yeni değerler oluşturması, özel olarak da kendi alanına yaptığı katkılarıyla orantılı olarak ele alınıp anlatılmıştır.

Kapsam ve içerik bakımından oldukça geniş tutulan bu çalışma, nesnelliğiyle, yazım tekniği, anlaşılır bir dil kullanılması ve ele alınış şekliyle, farklılık taşıyan özgün bir çalışmadır.

"haleSten Wernher von Braun'a Bilimin Gelişim Süreci ve Öncüleri" adlı çalışma; Eski Çağ, Orta Çağ, Yen Çağ, Yakın Çağ olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Ayrıca Orta Çağ'da İslam dünyasında gerek çevirileriyle, gerek bilimsel etkinlikleriyle öne çıkmış bilim insanlarına da yer verilmiştir.

Yasal Uyarılar