This image for Image Layouts addon

Hakkında

1954 yılında Sivas İli Şarkışla İlçesi Beyyurdu köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde (Uygarlık Tarihi, Bilim Tarihi, Siyasal Düşünceler Tarihi, Türk Tarihi, Türk Kültür Tarihi, Bizans Tarihi, Selçuklu Devletleri Tarihi, Anadolu Beylikler Tarihi, Osmanlı Tarihi, Osmanlı Kültür Tarihi, Tarih Metodolojisi, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Halk Bilimi, Sosyal Bilimler ve Felsefe bölümlerinde) özel öğrenci statüsünde eğitim aldı.
 
Çalışma yaşamına 1978 yılında Ankara'da Türkiye Elektrik Kurumu'nda başladı. 1979 yılında yaşanan siyasi gelişmelerden dolayı kurum geçici görevle Kütahya'ya gönderdi. Kütahya'da bir dönem 1979-1980 arası merkezi Ankara'da bulunanan Enerji-İş Sendikası Kütahya Şube yönetiminde, 1983 sonrasında SODEP, SHP ve CHP Kütahya il yönetimlerinde, 1990-1994 arası İnsan Hakları Derneği Kütahya Şubesi yönetimi ve Halkevleri Genel Merkez Temsilciliği görevinde bulundu. 1994 yılında tekrar Ankara'ya döndü. Kurum Bilgi İşlem Merkezi'nde dört yıl görev yaptıktan sonra 1998 yılında emekliye ayrıldı. 
 
Bundan sonra da sosyal, ve siyasal alanlarda çalışmayı sürdürdü. 1998-2002 yılları arasında CHP Çankaya İlçesi'nde başkan yardımcılığı, Demokratik Kitle ve Sivil Toplum Örgütleri komisyon başkanlığı görevlerinde bulundu. Ankara'da merkezleri bulunanan Tüketici Hakları Derneği, Sosyal Demokrasi Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı gibi birçok dernek ve vakıfta üye ve yöneticilik yaptı. 
 
Yazmaya 1995 yılında başladı. İlk çalışması “Homeros’tan Yaşar Kemal’e Özlü Sözler ve Yaşam Öyküleri” yazarın on beş yılını alan çalışmasıdır. 3000 yıllık tarihi süreç içerisinde dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan din, felsefe, tarih, politika, sanat, edebiyat, bilim, teknoloji, ve sosyal bilimler alanında öne çıkmış tarihe damgasını vurmuş insanların yaşam öykülerini içerir. Yaşam öykülerini yazmış olduğu insanların toplam sayısı dört yüz on üçtür. 
 
Bu kişilerin yaşam öykülerinin yanında motive edici, düşünmeye yönlendirici pek çok niteliği barındıran sözlere de yer verilmiş; yazılı ve sözlü aktarımla günümüze dek ulaşan bu sözlerin (I. ve II. ciltte) toplamı on iki bin adettir. 
 
Ulusal, yerel televizyon ve radyolarda söyleşilerde bulunan Cengiz Yıldırım, bir çok sempozyuma konuşmacı olarak katıldı. Ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayınlandı. 
 
Cengiz Yıldırım’ın yayımlanmış 12 kitabı bulunmaktadır.
 
1) Homeros’tan Yaşar Kemal’e Özlü Sözler ve Yaşam Öyküleri (2 Cilt). 2. Baskı
2) Bilmeyen Yönleriyle Aşık Veysel. 2. Baskı
3) Batıni-Alevi Tasavvuf ve Tekke Edebiyatı.
4) Bilimin Gelişim Süreci ve Öncüleri.
5) Batı Edebiyatının Gelişim Süreci ve Öncüleri.
6) Tanzimat’tan Bugüne Türk Edebiyatının Gelişim Süreci ve Öncüleri.
7) Şah İsmail Safevi Kızılbaş Devleti. 2. Baskı
8) Şah Hatayi; Soyu, Yaşamı, Sanatı.
9) Erken Alevilerin Gizlenen Tarihi.
10) Alevilerin Gizlenen Tarihi.
11) Katliamın Adı: Yavuz Selim ve İdris-i Bitlis-i.
12) Evrensel Ulularımız Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre.
 
Yasal Uyarılar