Yayın Hakkında

"Ün bin yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan günübirlik yaşayan insandır." - Johan Wolfgang von Goethic

Alman şair, roman ve oyun yazarı, doğa filozofu Goethe'nin yukarıdaki sözü, bu çalışmayı hazırlamam için en önemli esin kaynağım oldu. 2002 yılında başladığım bu çalışmanın sonucunda ise dünyayı, dünyanın kimlerle ve nasıl şekillendiğini daha iyi bilmemi ve örmemi sağladı.

Giriş

Alman şair, roman ve oyun yazarı, doğa filozofu Goethe’nin yukarıda ki sözü, bu çalışmayı hazırlamam için en önemli esin kaynağım oldu. 2002 yılında başladığım bu çalışmanın sonucunda ise dünyayı, dünyanın kimlerle ve nasıl şekillendiğini daha iyi bilmemi ve görmemi sağlamış oldu. 

Önsöz

Bu çalışmada yaklaşık üç bin yıllık tarihi süreç içerisinde dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan din, felsefe, tarih, politika, sanat, edebiyat, bilim, teknoloji, sosyal bilimler alanında öne çıkmış insanlar ele alınmış tır. Bu insanların, yaşadığı tarihsel süreçler de doğum yerleri, aile durumları, kökenleri, eğitimleri, kendilerini var eden ortamın siyasal ve sosyal biçimleri, uzmanlık alanları, kimi etkiledikleri ve nasıl bir iz bıraktıkları çeşitli kaynaklardan derlenerek anlatılmaya çalışılmıştır. Kitapta bu kişilerin yaşam öykülerinin yanında, motive edici, düşün meye yönlendirici pek çok

İçindekiler

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ ............................... 25
ACI (ISTIRAP)........................ 27
Lucius Annaeus Seneca ............... 31
Epiktetos............................ 35
ACIMA (MERHAMET)..................... 37
Nizami Gencevi....................... 39

Yasal Uyarılar